Käyttöehdot

Käyttämällä tätä verkkosivua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Käyttöehtoja sovelletaan Oy Verman Ab:n (”Verman”) ja sen brändien verkkosivuihin (yksin ja yhdessä ”Vermanin verkkosivut”). Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin aina, kun käytät Vermanin verkkosivuja.
Käyttämällä Vermanin verkkosivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Verman voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin.

Immateriaalioikeudet

Vermanin verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Verman pidättää itsellään kaikki oikeudet Vermanin verkkosivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkosivuilla toisin mainita. Vermanin verkkosivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Vermanin etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.
Vermanin jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit saavat käyttää kuva- tai materiaalipankin aineistoa kerrottaessa Vermanin tuotteista sähköisessä tai painetussa mediassa sekä tuotemainosten yhteydessä. Lisäksi kuvapankin aineistoa on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Muutoin tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Vermanin verkkosivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Tuotteiden saatavuus
Verman ei myy verkkosivuilla esiteltäviä tuotteita suoraan kuluttajille, joten tuotteiden esittely Vermanin verkkosivuilla ei ole tarjous niiden myymisestä. Tiedot, jotka koskevat tuotteiden saatavuutta tai soveltuvuutta, tulee selvittää ennen ostoa jälleenmyyjiltä.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki Vermanin verkkosivujen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, ilman minkäänlaisia takuita.  Verman ei takaa Vermanin verkkosivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa verkkosivujen saatavuudesta. Verman varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata verkkosivuja tai niiden sisältöä tai estää pääsyn sivuille kokonaan tai osittain.
Vermanin verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Vermanilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Vermanin toimesta eikä Verman vastaa niiden sivujen sisällöstä.
Verman ei vastaa Vermanin verkkosivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Verman ei ole vastuussa Vermanin verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Verman ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.

Käyttäjän antamat tiedot

Lähettämällä aineistoa tai tietoja Vermanille esimerkiksi sähköpostitse tai Vermanin verkkosivujen verkkolomakkeen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto tai tiedot Vermanille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Lisäksi käyttäjän tulee varmistaa, että lähettämänsä aineisto tai tiedot eivät ole laittomia, hyvien tapojen vastaisia tai muuten julkaistavaksi kelpaamattomia ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.
Verman ei ole vastuussa verkkosivujensa käyttäjien lähettämän aineiston tai tietojen sisällöstä. Verman voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston tai tiedot verkkosivuiltaan.

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Verman noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Vermanin verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään tietoa Vermanin verkkosivujen käytöstä. Tietoja käytetään muun muassa Vermanin verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseksi, käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Evästekäytännöstä ja Vermanin verkkosivujen tietosuojaselosteesta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset
Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään osoitteeseen info@verman.fi.